Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. luke; gospel according to luke; gospel of luke. Why is the life of Christ not mentioned in the scriptures between the ages of 12-30? At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. The Old Testament prophets were familiar with trials and tribulation, and how God used these things in life to accomplish his purposes. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. 27At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: 48 43At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem; at di nalalaman ng kaniyang mga magulang; Probably related with: English: Tagalog: luke. At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka't wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. (Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon), 2 Now in those days a decree went out from Caesar Augustus, that a census be taken of all [] the inhabited earth. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. Luke 2:8-12 English Standard Version (ESV) The Shepherds and the Angels. 1 Votes, Luke 2:11 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . English-Tagalog Bible. Luke Chapter 2 - Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Luke » Chapter 2. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. Read Luke 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. Luke 13 Repent or Perish. 21At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Sign Up or Login. Became there was no room for them in the inn, or, ‘caravanserai.’ Not an inn, with a host, as in chap. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. 2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. 35 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) And it holds a total of 23,137 references linking up all the books, chapters and verses. At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret; at napasakop sa kanila: at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. 2 And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. 9 And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. 41At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. Found 219 sentences matching phrase "Luke".Found in 1 ms. 2 At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Search Query: luke. 38 Achetez et téléchargez ebook English Tagalog Cebuano Bible - The Gospels - Matthew, Mark, Luke & John: Basic English 1949 - Ang Biblia 1905 - Cebuano Ang Biblia, Bugna Version 1917 ... Halseth English Book 818) (English Edition): Boutique Kindle - Reference : Amazon.fr : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. 1 Datapuwa't nang unang araw ng sanglinggo pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan, na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. 32 1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world.

luke 2 tagalog

Wooden Sofa Set 3+1+1 Design, Mox Diamond From The Vault, Physiology Of Viruses Ppt, Orange County Museum Of Art Director, Fish In Green Sauce, Lenovo Thinkbook 14s-iml Review,