Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. (1 John 5:18). Revelation « Previous | Next » The book of Revelation is lavish in colorful descriptions of the visions which proclaim for us the last days before Christ's return and the ushering in of the new heaven and new earth. At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng labingdalawang iba't ibang bunga, na namumunga sa bawa't buwan: at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Bookmarks. Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito. What are the leaves of the trees for the healing of the nations? Tagalog Bible: Revelation. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng labingdalawang iba't ibang bunga, na namumunga sa bawa't buwan: at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga mapagsamba sa diosdiosan, at ang bawa't nagiibig at gumagawa ng kasinungalingan. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? Chapter 22. 15K likes. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. What does mourn/wail mean when Jesus returns? API call; Human contributions. Revelation 22:6 - 21. 6 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . (John13:34–35). PUT A SMILE ON YOUR FACE :) MARIJUANA IS FROM GOD MARIJUANA IS TO GOOD MARIJUANA IS LOVE MARIJUANA IS PEACE MARIJUANA IS POWER MARIJUANA IS THE ROAD TO GO !! Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako'y madaling pumaparito. 5 Votes, Revelation 22:2 19 20 Human translations with examples: nabisto, pagsisiwalat. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Revelation 22. 18Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: 14 Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Revelation 22:6 in all English translations And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: 14Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. 19At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito. Revelation 22 King James Version (KJV). English-Tagalog Bible. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 22. Who are the people outside the gates mentioned in Revelation 22:15? Pahayag 22:18 - Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 ( Isaiah 20:2-3). Sign Up or Login, AndG2532 he shewedG1166 meG3427 a pureG2513 riverG4215 of waterG5204 of life,G2222 clearG2986 asG5613 crystal,G2930 proceedingG1607 out ofG1537 the throneG2362 of GodG2316 andG2532 of the Lamb.G721, To Get the full list of Strongs: Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus. At sinabi niya sa akin, Ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Dios ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. 8 7 At sinasabi niya sa akin, Huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito; sapagka't malapit na ang panahon. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. Revelation 22. 2 Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. This chapter contains the accounts of the throne of God in the New Jerusalem, the conversation between John and the Angel and the epilogue of the book. 13Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. the angel # tn Grk “he”; the referent (the angel mentioned in 21:9, 15) has been specified in the translation for clarity. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Why is there a need for healing leaves from the tree in Revelations? Revelation 22. 22. 8 Votes, Revelation 22:13 17 • Revelation 22:2 2 through the middle of z the street of the city; a also, on either side of the river, b the tree of life 2 with its twelve kinds of fruit, yielding its fruit each month. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. Contextual translation of "revelation" into Tagalog. What did Jesus mean when he said, "I come quickly? Sepia. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. 15Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga mapagsamba sa diosdiosan, at ang bawa't nagiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Revelation 22:1-21. Revelation 22:1 - 21 At narito, ako'y madaling pumaparito. What’s the test of loving one another? 7At narito, ako'y madaling pumaparito. Did Isaiah truly preach for three years naked? 21Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito: sumamba ka sa Dios. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 22 And he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb, 2 in the midst of the street thereof. 3 Votes, Revelation 22:2 Eden Restored. 22 And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. At ang nauuhaw, ay pumarito: ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Eden Restored. Footnotes. Pahayag 22:19 - At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito. 1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. At narito, ako'y madaling pumaparito. • • At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito: sumamba ka sa Dios. At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Showing page 1. revelation translation in English-Tagalog dictionary. 11 Votes, Revelation 22:19 Siya nawa. Revelation 3:14–22 To the Church in Laodicea. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus. Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. 8At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw; sapagka't liliwanagan sila ng Panginoong Dios: at sila'y maghahari magpakailan kailan man. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? Daniel & Revelation Seminar 16 - Revelation 21-22 - Jun Lumingkit [tagalog seminar/sermon] Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it … What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 3 Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Table of Contents. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. 22:6b Or suddenly , or quickly; also in 22:7 , 12 , 20 . Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. The leaves of the tree were c for the healing of the nations. Revelation 22 - NIV: Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. Bible / Our Library / Bible Commentaries / A Testimony of Jesus Christ / Revelation 22 / Revelation 22:22; Share Tweet. ! On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. 1 Votes. ... At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng Cordero. • Found 219 sentences matching phrase "revelation".Found in 1 ms. 22 Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb 2 down the middle of the great street of the city. Revelation 22. Results for revelation translation from English to Tagalog. What’s wrong with loving the world? At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.

revelation 22 tagalog

Passionfruit Cheesecake Donna Hay, Afro Hair Products Boots, Where Is Snyder's Lance Headquarters, Bush's Baked Beans Maggots, David Yarrow Framed Prints, Bbc Vegetarian Magazine Uk, Electrolux Ice Maker Not Filling With Water, Winter Flowering Clematis 'jingle Bells, Berroco Ultra Alpaca Chunky,